نکات مهم قبل از ثبت درخواست اعتبار تالی:

از طریق سامانه‌های آنلاین، تطبیق کدملی و تاریخ تولد استعلام خواهد شد.
برای ثبت درخواست اعتبار تالی از طریق اپلیکیشن آپ، از آخرین نسخه این اپلیکیشن استفاده شود.
تا 72 ساعت کاری بعد از ثبت درخواست، نتیجه اعلام خواهد شد.